ແຜນພາສຕິກລະແນງແບບຕໍ່າ 5 ຊ່ອງ Casary – LS03

ເຄື່ອງໝາຍສິນຄ້າ Casary
ລະຫັດ sp LS03
ວັດສະດຸ ຜົງພາສຕິກ PVC ປອດສານຜິດ, ຜົງສານໄມ້, ຜົງຫີນລະອຽດ ແລະ ສານເຕີມແຕ່ງ
ອາຍຸການໃຊ້ງານ 10 ປີ
ຂະໜາດ ປັບປ່ຽນໄດ້ 
ຄວາມໜາ 9mm
ເຕັກນິກການຕິດຕັ້ງ ຮູບແບບລັອກທັນສະໄໝ
ນໍ້າໜັກ 5kg/m2
ຮູບແບບຫູ້ມຫໍ່ 29 ແຜ່ນ/ກ່ອງ