ແຜ່ນພາສຕິກລະແນງແບບສູງ 4 ຊ່ອງ Casary – LS05

ເຄື່ອງໝາຍສິນຄ້າ Casary
ລະຫັດ sp LS05
ວັດສະດຸ ຜົງພາສຕິກ PVC ປອດສານຜິດ, ຜົງສານໄມ້, ຜົງຫີນລະອຽດ ແລະ ສານເຕີມແຕ່ງ
ອາຍຸການໃຊ້ງານ 10 ປີ
ຂະໜາດ ປັບປ່ຽນໄດ້ 
ຄວາມໜາ 24mm
ເຕັກນິກການຕິດຕັ້ງ ຮູບແບບລັອກທັນສະໄໝ
ນໍ້າໜັກ 5kg/m2
ຮູບແບບຫູ້ມຫໍ່ 14 ແຜ່ນ/ກ່ອງ