ແຜ່ນຕົກແຕ່ງພາຍໃນ ECOPLAST – A11

ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ Ecoplast
ລະຫັດ ສີ A11
ວັດສະດຸ Polivinyl Clorua , ຜົງຫີນ ແລະ ສານຕົກແຕ່ງ ຊະນິດອື່ນໆ
ອາຍຸໃຊ້ງານ 15 – 20 ປີ
ຂະໜາດ ຫຼາກຫຼາຍ
ເທັກໂນໂລຊີ ການບີບອັດ ຂື້ນຮູບ