ແຜ່ນພາສຕິກແບບລຽບ CASARY – CS12

ເຄື່ອງໝາຍສິນຄ້າ Casary
ລະຫັດ sp CS12
ວັດສະດຸ ຜົງພາສຕິກ PVC ປອດສານຜິດ, ຜົງຫີນລະອຽດ ແລະ ແຜ່ນຕົກແຕ່ງ
ອາຍຸການໃຊ້ງານ 10 ປີ
ຂະໜາດ 400 x ຂະໜາດປັບປ່ຽນໄດ້ 
ຄວາມໜາ 9mm
ເຕັກນິກການຕິດຕັ້ງ ຮູບແບບລັອກທັນສະໄໝ
ນໍ້າໜັກ 5kg/m2
ຮູບແບບຫູ້ມຫໍ່ 6 ແຜ່ນ/ກ່ອງ